Sokl - fasáda domu plná sily

Sokl - plošně malá část z fasády domu, někdy nenápadná a zbylá bez povšimnutí. Patří však k nejvíce namáhaným částem a náročným detailům stavby. Je to podnož, pata zdi, zkrátka přechod mezi fasádní stěnou, základy (příp. suterénem) a terénem.


  • Materiály

  • Pro sokly je k dispozici velká škála materiálů. Pokud je odlišen, přispívá k architektonickému řešení domu. Použité materiály musí mít tyto vlastnosti: odolnost vůči vodě - i vzlínajici, solím, mrazu, sněhu, oděru, barevnou stálost a snadnou údržbu.
  • Přírodní materiál - kámen

  • kamenný obklad andezit mozaika
  • Z přírodních hornin se na obklady soklů používá zejména žula, břidlice, travertin, pískovec, andezit nebo čedič. Přírodní kámen je odolný vůči povětrnostním podmínkám a trvanlivý. Velikost prvků na soklu se volí podle architektonického řešení objektu. Dekorativnost kamene vyplývá z velké škály tvarů, barev, struktur a textur. Nejpoužívanější horninou je andezit, vhodný do extrémních klimatických podmínek. Má výborné fyzikální a mechanické vlastnosti. Stejně vhodný je i tvrdý neporézní pískovec, nezachytává prach. Krásné dekorativní obklady vytváří břidlice se svým zelenofialovým a modrošedým zbarvením. Velmi odolným kamenem je i žula, vyznačuje se odolností vůči vodě, mrazu a oděru. Travertin má zajímavou pórovitou strukturu a může obsahovat i otisky zkamenělin. Čedič výborně odolává povětrnostním vlivům, má velmi nízkou nasákavost.