Kvarcit


  • Přírodní kámen kvarcit

  • Kvarcit (také křemenec, křemenný arenit nebo ortokvarcit) je metamorfovaná hornina regionálního vzniku vyznačující se jemnou až středně hrubou zrnitostí. Na první pohled je možné si kvarcit splést s mramorem.
    Kvarcity patří mezi zralé sedimenty, velikost jejich velmi dobře opracovaných zrn se pohybuje od 2 do 0,05 mm. Obsahují až 95 % křemenných zrn. Barva je světlá od bílé a šedivé po nažloutlou až načervenalou. Struktura bývá zubovitá až mozaikovitá. Tmel bývá křemitý. Díky svému složení je kvarcit odolná hornina. Může obsahovat i příměsi jako jsou: pyrit, slída, živec, magnetit.
  • Přírodní kámen kvarcit ( také nazývaný kvarzit nebo quarzit ) patří mezi luxusnější druhy kamene. Díky svému vzhledu a strukture býva často používaný jako dlažba k bazénu. Své využití ale najde i jako obklad nebo dlažba v interiéru, fasádní obklad nebo venkovní dlažba. V naší nabídce naleznete několik různých druhů kvarcitu, které se od sebe liší barvou, tvrdostí i strukturou.