Porfyr


 
  • Přírodní kámen porfyr

  • Porfyr je druh vyvřelé horniny tvořené velkými zrnité krystaly, jako jsou živec a křemen, rozptýlené v jemnozrnné arkózovitý matrice. Větší krystaly jsou tzv phenocrysts. Tradiční použití termínu "porfyr" se vztahuje na purpurově červené formy tohoto kamene, ceněný pro jeho vzhled.

    Termín "porfyr" pochází z řečtiny a znamená "fialové". Fialová byla barva královské hodnosti, a "Imperial porfyr" byla nahnědlá fialová magmatická hornina s velkými krystaly plagioklasu. Tato skála byla ceněna pro různé památky a stavební projekty.
  • Přírodní kámen porfyr je oblíbený díky jeho vysoké odolnosti a pevnosti. Nejčastěji se využívá jako obklad nebo dlažba, na kterou jsou kladeny vysoké nároky z hladiska odolnosti.