Žula  • Přírodní kámen žula

  • Žuly, též granity, jsou hlubinné vyvřelé horniny. Za žuly sepovažují všechny hlubinné horniny, které obsahují podstatné množství draselnýchživců, kyselých plagioklasů a křemene. Žuly jsou obvykle do šeda zbarvené smodrým odstínem, známé jsou ovšem také červené žuly (rapakivi). Žuly jsoustejnoměrně zrnité (eugranitické), občas porfyrické. Struktura je hypidiomorfnězrnitá. Hustota žul se pohybuje kolem 2,80 g/cm³. Odlučnost žuly je kvádrovitáněkde tlustě lavicovitá, vyskytuje se také sloupcovitá a kulovitá odlučnost,nepravidelně polyedrická odlučnost je typická pro zvrásněné oblasti. Mineralogickýmisložkami žuly jsou především živce (ortoklas a plagioklas), křemen, slídy(muskovit a/nebo biotit) a amfibol (hornblende). Žula obsahuje také malépříměsi magnetitu, granátu, zirkonu a apatitu. Vzácně obsahuje i pyroxen avelmi vzácně železem bohatý olivín a fajalit.
  • V nabídce naší společnosti najdete žuly různých barev a také v různých podobách. Nejoblíbenější formou žuly je dekorační štěrk. Žulový dekorační štěrk se používá do zahrad, skalek, jezírek nebo na jiné dekorační účely. Neméně prodávané jsou taky dekorační žulové valouny. V nabídce jsou žuly černé, šedo-černé nebo červené.