Gabiony. Co jsou to gabiony, jejich výhody a využití


Gabiony jsou poutavé stavební prvky často využívány v různorodých exteriérových aplikacích. Vynikají vysokou odolností vůči teplotním, povětrnostním vlivům a dešti. Přizpůsobitelnost gabionů vám umožňuje navrhnout různá využití, od malé dělicí zídky po složité kaskády. Gabionové koše lze naplnit širokou škálou kamenů a jejich kombinací.


 • Gabion je drátově-kamenný prvek, jehož základním tvarem je krychle nebo kvádr, vyrobený z šestibokého ocelového pletiva nebo svařovaných ocelových sítí a vyplněný přírodním nebo lomovým kamenem, případně jiným vhodným materiálem.

 • Možnosti využití:

 • Volně stojící zdi - ochrana před hlukem, větrem prachem, pohledy zvenčí
 • Obložení stěn, ohrazení pozemků, parků, dětských hřišť
 • Zábrana vjezdu nebo průjezdu
 • Volně stojící stavby - např. auto-přístřešek
 • Opěrné zdi: zpevnění svahů a násypů, zahradní zdi, sanace po sesuvech půdy
 • Zpevnění železnic, stavby rybníků, zpevnění břehů, zajištění proti povodním
 • Další použití: samostatné použití v zahradách, lavičky, sloupy, velké nádoby na květiny, vybudování veletržních stánků, zpevnění okrajů silnic, ohraničení skládek
 • Výhody gabionových konstrukcí:

 • suchá montáž - lze provádět i v zimních podmínkách
 • stabilita, staticky spolu působí s terénem
 • recyklovatelnost
 • zvuková tlumivost
 • přírodní vzhled a přirozené začlenění do terénu
 • vodopropustnost a současně zadržení energie vody (protipovodňové stěny)
 • krátká doba realizace (okamžitá statická funkce)
 • nenarušují přírodní vodní režim
 • možnost ozelenit, nechat prorůstat kořenovým systémem
 

 • Gabiony lze využít v zahradě prakticky všude. Jejich výhodu oproti jiným materiálům je to, že se rychle postaví bez betonového základu, jsou variabilní a je možné je přemístit. Drátěný koš je stabilní, kameny jsou přírodní materiál, který dobře zapadne do zahradní scenérie. Naplnit se mohou i jiným materiálem a je možné je použít jako nádoby na vysazování rostlin.